Patrzysz na posty znalezione dla frazy: Węgiel brunatny w Polsce
Temat: Geografia / Okresy geologiczne
Z jakiego okresu geologicznego pochodzą:
a) węgiel kamienna na wyżynie Śląskiej
b) złoża soli kamiennej na Kujawach
c) węgiel brunatny w Polsce
d) rudy cynku i ołowiu na wyżynie Śląskiej
e) rudy miedzi na nizinie Śląskiej

Proszę o pomoc / za pomoc plusik
Zobacz resztę postówTemat: Kopalnie podzielą się z górnikami zyskiem za 20...
zadłużenie kopalń powstało po 90-tym.
Cena węgla była stała, duzo niższa od rynkowej, ustalona przez wielebnego
Balcerowicza, podczas gdy wszystkie inne ceny - rynkowe.

Co do cen w USA - tam są całkiem inne warunki geologiczne - węgiel jest nisko
pod powierzchnią ziemi i wydobywany jest odkrywkowo - tak jak węgiel brunatny w
Polsce - po prostu podjeżdża wielka kopara i kopie. Zobacz resztę postówTemat: Przegrana walka przeciw kopalni
Raport BCC o weglu brunatnym fragmet
Węgiel brunatny
W Polsce rozpoznano ponad 150 złóż i obszarów węglonośnych węgla
brunatnego, z czego
udokumentowano ponad 24 mld ton zasobów w złożach pewnych. Biorąc
pod uwagę
obecne wydobycie, a nawet potencjał jego zwiększenia, są to złoża
ogromne. Same tylko
zasoby dwóch największych złóż – „Legnica-Ścinawa” oraz „Gubin-Mosty-
Brody” –
pozwoliłyby na utrzymanie obecnej skali wydobycia węgla brunatnego
przez ponad 300 lat.
Podstawowym problemem związanym z wykorzystaniem węgla brunatnego
wysokie
koszty związane z ochrona środowiska naturalnego. Duża kopalnia
odkrywkowa to
nieodwracalne szkody dla środowiska na terenie, gdzie zbierany jest
nakład i tworzone są
zwałowiska oraz na terenach towarzyszących. To także problem
związany z powstawaniem
leja depresyjnego i koniecznością wysiedlania mieszkańców, którzy
dziś na obszarach
węglonośnych mieszkają i pracują. Węgiel brunatny cechuje wyższa
emisyjność dwutlenku
węgla, co biorąc pod uwagę ciągłe zaostrzanie się polityki ochrony
klimatu przez UE
podwyższa koszty produkcji energii elektrycznej.
Dostępne analizy potencjalnej eksploatacji złóż „Legnica-Ścinawa”
wskazują, że dla
zapewnienia opłacalności budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego
cena energii
elektrycznej musiałaby być około 50% wyższa od cen obecnie
akceptowanych przez
prezesa URE. W obecnych warunkach cenowych realizacja takich
inwestycji nie znajduje
ekonomicznego uzasadnienia. Zobacz resztę postów